شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

تعیین ساختار ماده­ مجهول با توجه به فرمول مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

فرمول مولکولی یک ماده­ مجهول C۷H۱۴O۲ است. ساختار آن را تعیین کنید؟

طیف مادون قرمز (IR) چگونه طیفی است؟

مقدار فرکانس تابش مادون قرمز چقدر است؟

چه نوع حرکت ­هایی از مولکول در ناحیه مادون قرمز فعال هستند؟ مقدار طول موج آن چقدر است؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ …