دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

تعریف کربوکاتیون و کربانیون

مطالب گفته شده در این نکته :

تعریف کربوکاتیون (Carbocation) = …………..

تعریف کربوکاتیون از نظر تعداد الکترون و اوربیتال = …………..

تعریف کربانیون (Carbanion) = …………..

ساختار کربوکاتیون و کربانیون = …………..

ساختار کربوکاتیون های درجه ۳ ، ۲ و ۱ = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …

دیدگاهتان را بنویسید