یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

تعریف اثر القایی و اثر میدان ونیز اثر رزونانس

مطالب گفته شده در این نکته :

تعریف اثر القایی (Induction effect) = …………..

تعریف اثر میدان (Field effect) = …………..

تعریف اثر رزونانس (Resonance) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …