شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف ترکیبات کوئوردیناسیون یا کمپلکس

تعریف پیوند داتیو

نوع برهم کنش در کمپلکس ها

تعریف لیگاند

لیگاندها و فلزات واسطه یا یون فلزی آنها از نظر لوویس

چند نمونه کمپلکس

کاشف اولین ترکیب کوئوردیناسیون

نام ترکیب آبی پروس

فرمول آهن III هگزا سیانوفرات II

کاشف دومین ترکیب کوئوردیناسیون

فرمول هگزا آمین کبالت III

فرمول و ساختار هگزا آمین کبالت III کلراید

کمپلکس های کشف شده بعد از دیزباخ و تاسرت

فرمول نمک های رانیک ، زایس و اردمن

انواع نظریه های توجیه کننده ساختار کمپلکس ها

توضیح درباره نظریه بلامسترند و یورگنسن

توضیح درباره نظریه آلفرد ورنر

توضیح درباره نظریه سیجویک

تعریف عدد کوئوردیناسیون

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …