پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

ترکیبات موجود در نفت خام

در نفت خام، مخلوطی از ترکیبات آلی (به طور عمده هیدروکربن ها) همراه با مشتقات گوگرد S و اکسیژن O ونیز نیتروژن N وجود دارد.

در نفت خام : ۱آلکان های زنجیری سبک و سنگین – ۲آلکان های حلقوی یا سیکلو آلکان ها وجود دارد.

مخلوط نفت خام از طریق روش تقطیر به اجزای آن تفکیک می شود.

تقطیر = به جداسازی یک مایع از یک جامد یا مایع دیگر با تبخیر و مایع کردن بعدی گفته می شود.

هر بشکه نفت خام، معادل ۱۵۹ لیتر (۴۲ گالن) است.

تقطیر جزء به جزء (Fractional distillation) = به فرآیند جداسازی یک مخلوط توسط “تقطیر” به برش هایی با فرّاریت های متفاوت گفته می شود. این برش های نفتی ، محصولاتی با نقطه جوش نزدیک به هم دارد:

  1. چهار هیدروکربن نخست، گازی
  2. هیدروکربن های بالاتر، مایع
  3. بالاتر از ۱۶ اتم کربن، جامد مومی شکل

نکته درسی بعدی

اتیلن گلیکول، عامل صدفی کننده شامپو

اتیلن گلیکول (ethylene glycol) یا ١و٢- دی هیدروکسی اتان با فرمول شیمیایی C۲H۶O۲ به شامپوی …