یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

ترکیبات موجود در مغز مداد سیاه

مطالب گفته شده در این نکته :

ترکیبات موجود در مغز مداد سیاه یا مداد گرافیتی = …………..

معرفی گرافیت (graphite) = pharmacieinde.com…………..

حالت فیزیکی گرافیت = …………..

دلیل لغزش لایه های گرافیت بر روی هم = …………..

مقدار درصد دوده ی (کربن سیاه) بکار رفته در برخی مدادهای سیاه = …………..

ترکیب اصلیِ موجود در خاک رس = …………..

فرمول مولکولی کائولین = …………..

ساختار کائولین و نوع آن = …………..

…………………………………… پاسخ …………………………………..

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …