شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

واحد بکار رفته برای ویتامین D در داروسازی

ویتامین هایی که دارای بیش از یک فرم هستند، برای اعلام مقدار آنها در حجمی از دارو، از واحد بین المللی (International unit) یعنی IU استفاده می کنند که یک روش قابل اعتماد برای مقایسه توانایی فرم های مختلف یک ویتامین می باشد.

ویتامین D (کلسیفرول) دارای دو فرم اصلی D2 و D3 است که این فرم ها دارای فعالیت بیولوژیکی متفاوتی هستند. لذا برای توصیف قدرت و فعالیت بیولوژیکی آنها از واحد IU استفاده می شود. استفاده از این واحد برای استانداردسازی و گزارش قدرت ویتامین D در سال ۱۹۳۱ توسط سازمان بهداشت جهانی ایجاد شد.

ویتامین D2 به نام ارگوکلسیفرول (ergocalciferol) که توسط گیاهان تولید می شود و ویتامین D3 به نام کوله کلسیفرول (cholecalciferol) که از منابع حیوانی و تابش نور خورشید به پوست تأمین می شود.

برای گزارش میزان ویتامین D بر حسب میکروگرم (microgram) یعنی mcg یا همان μg ، می توان این واحد IU را به واحد μg تبدیل کرد. در این تبدیل واحد؛ هر ۱IU ویتامین D معادل با ۴۰mcg می باشد.

نکته درسی بعدی

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما …