شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

برهم کنش های قوی بین مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

انواع برهم کنش های قوی بین مولکولی (Intermolecular) = …………..

تعریف پیوند کووالانسی = …………..

چگونگی تشکیل پیوند کووالانسی = …………..

تعریف پیوند یونی = …………..

چگونگی تشکیل پیوند یونی = …………..

تعریف پیوند فلزی  = …………..

چگونگی تشکیل پیوند فلزی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …

دیدگاهتان را بنویسید