شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

برهم کنش های بین مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

نوع ترکیبات حاوی برهم کنش = …………..

انواع برهم کنش های بین مولکولی (Intermolecular)  = …………..

برهم کنش های قوی بین مولکولی = …………..

ترتیب قدرت دیگر برهم کنش ها (نیروهای بین مولکولی) = …………..

تعریف نیروهای بین مولکولی (IMFs) = …………..

مقایسه قدرت نیروهای درون مولکولی و بین مولکولی = …………..

تعریف نیروهای وان دروالس = …………..

انواع نیروهای وان دروالس = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …

دیدگاهتان را بنویسید