شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

عامل تنظیم کننده چربی پوست سر در شامپوها

اولئیک اسید (Oleic acid) با فرمول شیمیایی C۱۸H۳۴O۲ و فرمول مولکولی ِ CH۳(CH۲)۷CH=CH(CH۲)۷COOH یک ترکیب آلی است که در ساختار خود یک زنجیر طولانی ۱۸ کربن با یک پیوند دوگانه C=C و یک گروه عاملی کربوکسیلیک اسید (COOH-) دارد.

این ترکیب عامل تنظیم کننده چربی پوست سر در شامپوها می باشد.

اولئیک اسید؛ یک اسید چرب اصلی در روغن زیتون، از نوع غیراشباع، مایع بی رنگ، بی بو، انحلال ناپذیر در آب، یک اسید چربِ امگا-۹ است.

  1. فراوان ترین اسید چرب موجود در طبیعت
  2. موجود در اکثر چربی ها و روغن ها (چربی های حیوانی و روغن های گیاهی) به صورت گلیسریدها
  3. یک سوم کل اسیدهای چرب موجود در شیر گاو می باشد.

امگا-۹ ؛ اسید چرب غیراشباع (سیرنشده)، به مقدار فراوانی در طبیعت وجود دارد.

اسیدهای چرب؛ به اسیدهای کربوکسیلیک زنجیر بلند (آلیفاتیک خطی) گفته می شود که تعداد اتم های کربن در آن به صورت زوج بین C۴ تا C۲۸ می باشد.

این اسیدهای چرب به ۲ صورت ۱اشباع :دارای پیوندهای ساده C-C و ۲غیراشباع : دارای یک یا چند پیوند دوگانه C=C می باشند.

اولئیک اسید، مهم ترین اسید چرب غیراشباع در رژیم غذایی است.

روغن زیتون، عمدتاً از این اسید تشکیل شده است.

نکته درسی بعدی

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما …