شنبه , آبان ۲۶ ۱۳۹۷

اعدد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

محرک لازم برای انجام اعمال اکسایش و کاهش چه هستند؟

اعداد اکسایش چگونه اعدادی هستند؟

افزایش و کاهش عدد اکسایش، به چه معنی است؟

چه قواعدی برای تعیین عدد اکسایش ترکیبات معدنی بکار می رود؟

چه قواعدی برای تعیین عدد اکسایش ترکیبات آلی بکار می رود؟

راه ساده ای برای تعیین عدد اکسایش ترکیبات آلی است، این راه چگونه می باشد؟

محاسبه­ عدد اکسایش اتم P و Cr در ترکیبات فسفریک اسید و یون دی کرومات؟

محاسبه­ عدد اکسایش اتم C در ترکیب استیک اسید؟

آلدهیدها و کتون ها در مقابل اکسایش و کاهش چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

آلدهیدها در اثر اکسایش، چه اتفاقی برای آنها می افتد؟ عامل اکسنده چیست؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

واکنش های اکسایش و کاهش

مطالب گفته شده در این نکته درسی: واکنش ­های اکسایش – کاهش بر چه  اساسی …