دوشنبه , مهر ۳۰ ۱۳۹۷

اشباع شدگی ترمودینامیکی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف همترازی

نتیجه اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی به هسته هیدروژن

نتیجه زیاد شدن فاصله بین دو تراز

توضیح چگونگی ازبین رفتن همترازی

نوع هسته های مؤثر در مشاهده رزونانس

رابطه پلانک

توضیح قانون بولتزمن

زمان رخ دادن جذب در NMR

شرایط ایجاد اشباع شدگی ترمودینامیکی

راه های غلبه بر اشباع شدگی ترمودینامیکی

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

انواع ایزومری ساختاری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ایزومری یا همپاری مفهوم کلمه ایزومری …

دیدگاهتان را بنویسید