دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

اسید چرب اشباع و غیراشباع

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

جزئی ترین بخش تشکیل دهنده روغن ها و چربی ها = …………..

تعریف اسید چرب = …………..

تعداد اتم های کربن در اسیدهای چرب = …………..

انواع اسیدهای چرب = …………..

مقایسه میزان کالری در اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع = …………..

میزان کالری تأمین شده بدن انسان در روز توسط چربی‌ های اشباع = …………..

منابع اسید چرب اشباع = …………..

منابع حیوانی حاوی اسید چرب اشباع = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …