شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

آنتالپی استاندارد ذوب و تبخیر در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

آنتالپی استاندارد ذوب در فلزات قلیایی = …………..

مفهوم پایین ­تر بودن نقطه­ ذوب یک ترکیب = …………..

نتیجه پایین ­تر بودن نقطه­ ذوب یک ترکیب = …………..

تعریف آنتالپی استاندارد ذوب (Standard enthalpy of fusion) = …………..

آنتالپی استاندارد تبخیر در فلزات قلیایی = …………..

مفهوم پایین ­تر بودن نقطه­ جوش یک ترکیب = …………..

نتیجه پایین ­تر بودن نقطه­ جوش یک ترکیب = …………..

تعریف آنتالپی استاندارد تبخیر (Standard enthalpy of vaporization) = …………..

مقایسه خصلت عنصر اولِ هر گروه در جدول تناوبی نسبت به بقیه عناصر آن گروه = …………..

مقایسه خصلت عنصر اولِ هر گروه در جدول تناوبی نسبت به عنصر گروه دیگر (با حالت مُورّب قرارگرفتن نسبت به یکدیگر) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …

دیدگاهتان را بنویسید