شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

آلکن ها

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

تعریف آلکن (Alkene) = …………..

نام دیگر آلکن ها = …………..

فرمول عمومی آلکن ها = …………..

گروه عاملیِ آلکن ­ها =  …………..

مفهوم هیدروکربن (Hydrocarbon) = …………..

دلیل سیرنشده بودن آلکن ها = …………..

ساده ترین عضو آلکن ها = …………..

مفهوم اولفین = …………..

کاربرد آلکن ها = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …